rowery.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Cel szkolenia: poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w miejskim ruchu drogowym

Program szkolenia może zawierać m.in. (program do indywidualnego ustalenia):
Część teoretyczna ok 4 godz.

 1. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie rowerów i rowerzystów  
 2. Ogólne zasady ruchu drogowego  
 3. Włączanie się do ruchu i pierwszeństwo przejazdu  
 4. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów  
 5. Ruch rowerów w kolumnie  
 6. Znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące rowerów
 7. Nowoczesne  rozwiązania komunikacyjne poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego rowerów  
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa rowerzystów. Przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem rowerzystów   
 9. Postępowanie w razie wypadku drogowego  
 10. Test końcowy z wiedzy o ruchu drogowym   

Część praktyczna ok. 3 godz.

 1. Przygotowanie roweru i rowerzysty do udziału w ruchu drogowym
 2. Jazda manewrowa w miasteczku ruchu drogowego – konkurs sprawnościowy, ALKO gogle
 3. Obsługa techniczna nowoczesnego roweru
 4. Zagrożenia dla rowerzystów w ruchu drogowym  - jazda w ruchu drogowym
 5. Omówienie przejazdu w ruchu drogowym i podsumowanie szkolenia  

CENA SZKOLENIA DLA FIRM:  USTALANA INDYWIDUALNIE (ZALEŻY OD ZAKRESU SZKOLENIA)

O nas

Partnerzy