rowery.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

wfoisgw

Informacje dotyczące projektu
Nazwa zadania: Promocja roweru jako ekologicznego środka transportu
Wartość ogólna zadania 68 720,00
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 59 100,00
Forma dofinansowania dotacja
Opis zakresu projektu

-Kampania informacyjna (poprzez prasę, radio i telewizję, internet, broszury i foldery, pikniki rowerowe) skierowana do mieszkańców Łodzi i aglomeracji łódzkiej.

-Przekazywanie wiedzy na temat zalet korzystania z roweru jako ekologicznego środka transportu. Zachęcanie do korzystania z roweru. Przekazywanie informacji na temat bezpieczeństwa rowerzysty na drodze

-Konkurs ekologiczny „Jeżdżę bezpiecznie i ekologicznie”

-Konkurs organizowane w szkołach celem popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne, popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu i rekreacji, propagowanie wśród dzieci zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

www.zainwestujwekologie.pl

O nas

Partnerzy